Blomsterglädje

1 stämpel per 100 KR
10 stämplar ger dig
100
Sagopalm
Höjd 55 cm. Ord pris 259 kr. 
för 149 kr