Bli medlem

old_terminal: 1 has_real_card: 1

Klubb Blomsterglädje

Användarvillkor och integritetspolicy

Introduktion
Klubben hanteras administrativt av FILLit, som ansvarar för informationshanteringen och därmed också för att personuppgifter hanteras på ett integritetsmässigt säkert sätt.

Medlemskapet är personligt och gratis.

Så här går det till:

När du betalar dina varor kan du knappa in ditt personnummer på en särskild läsare i kassan eller lämna ditt körkort eller motsvarande ID-handling till kassapersonalen varvid köpet automatiskt registreras och det antal elektroniska stämplar som köpbeloppet motsvarar.

Du blir automatiskt medlem i Klubb Blomsterglädje när du i samband med köp knappat in ditt personnummer eller lämnat ditt körkort som identifikation till kassapersonalen.

Du kan när som helst logga in på Blomsterglädjes hemsida och se ditt saldo och de villkor som gäller för bonusen.

Din personliga information är din privatsak. Ingen annans. Du kan vara säker på att Klubb Blomsterglädje inte samlar in personlig information som kan säljas vidare till annonsörer eller andra organisationer. Det är bara FILLit och Blomsterglädje som du anslutit dig till som har tillgång till denna information.

Integritet och lagring av personlig information.

Klubb Blomsterglädje gör det lätt för dig att se till att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Vi behåller din personliga information under den period det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

Tillgång till personlig information

Du kan bidra till att dina kontaktuppgifter är korrekta och fullständiga genom att logga in på ditt konto på https://blomstergladje.medlemsklubb.se och uppdatera/korrigera vid behov.

Personuppgiftshantering

Klubb Blomsterglädje registrerar i samband med ansökan om medlemskap i Klubb Blomsterglädje uppgifter om dig som medlem (namn, personnummer, adress, kön, mobilnummer, e-mailadress samt tid och datum för registreringen).
Vid registrering av bonusgrundade köp sparas uppgifter om köpet (tidpunkt, datum, butik, samt antal stämplar och - i förekommande fall - vilket erbjudande det gäller).

Syftet
Syftet med registreringen är att samla och analysera information om köp, vilket kommer att ligga till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär från Blomsterglädje.

Medgivande
I och med ansökan om medlemskap i Klubb Blomsterglädje, ger du medgivande till att Klubb Blomsterglädje registrerar och lagrar uppgifter om köp och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovanstående ändamål. Aggregerade analysrapporter som baseras på ditt och andra medlemmars registrerade köp och bonusuttag medges.

Som medlem accepterar du också marknadsföring från Klubb Blomsterglädje, dina uppgifter kan då komma att användas i riktade kampanjer till din specifika urvalsgrupp.

Vilka personuppgifter är registrerade?
Du kan få ett fullständigt utdrag av de uppgifter som finns hos Klubb Blomsterglädje gällande ditt konto.
Skriftlig begäran görs till info@fillit.se
Klubb Blomsterglädje kommer på eget initiativ eller medlemmens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Säkerhet och sekretess
Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Behandlingen sker enligt personuppgiftslagens krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Avsluta medlemskap
Du kan avsluta ditt medlemskap i Klubb Blomsterglädje direkt under din profil.
Avslutas medlemskapet i Klubb Blomsterglädje så förfaller innestående stämplar.

All personlig information raderas vid avslut av medlemskap i Klubb Blomsterglädje.


Våra utskick
Som medlem i Klubb Blomsterglädje kan du få inspiration och information om erbjudanden och poäng via e-post, sms och postala utskick. Om du inte vill få några utskick från oss, kan du när som helst gå in på vår hemsida och tacka nej till utskick.

Tvister och gällande lag
Tvist med anledning av tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

Blomsterglädje / FILLit förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för Klubb Blomsterglädje. Ändringar träder i kraft en månad efter att medlemmen meddelats. Uppdaterade villkor finns tillgängliga på hemsidan.

Personuppgiftsansvarig är Lojalitet och Lönsamhet Europa Ab org.nr 556792-1787.


Kontaktuppgifter

FILLit och Klubb Blomsterglädje:
Jakob Grünberg
jakob@fillit.se
0725531694

Personuppgiftsansvarig
Göran Tamm
goran.tamm@fillit.se
0708-204245